Hóa vô cơ Từ dung dịch MgCl2 ta có thể điều chế Mg bằng cách

adquangtruong

Sinh viên trường đại học FPT Hà Nội
Staff member
Sáng lập
#1
Từ dung dịch MgCl2 ta có thể điều chế Mg bằng cách:
A. Điện phân dung dịch MgCl2.
B. Cô cạn dung dịch rồi điện phân MgCl2 nóng chảy.
C. Dùng natri kim loại để khử Mg2+ trong dung dịch.
D. Chuyển MgCl2 thành Mg(OH)2 rồi thành MgO và khử MgO bằng CO.
 

Bình luận bằng Facebook