Tài liệu hóa Quy đổi peptit

adquangtruong

Sinh viên trường đại học FPT Hà Nội
Staff member
Sáng lập
#1
Peptit tạo ra từ α – amino axit dạng NH2-CnH2n-COOH (Gly, Ala, Val… ):
» Peptit → Gốc amino axit + H2O
HNH-R1-CONH-R2-CO…NH-Rn-COOH → NH-R1-CO + NH-R2-CO + … + NH-Rn-CO + H2O
» Gốc amino axit → C2H3ON + CH2
NH-R-CO → C2H3ON + kCH2
⇒ Vậy ta quy đổi peptit thành: C2H3ON (a mol); CH2 (b mol); H2O (c mol). Khi đó:
+ Số mol peptit = nH2O = c
+ Số N trung bình = a/c
+ nNaOH phản ứng = a và m muối = 57a + 14b + 40a
+ nO2 phản ứng = 2,25a + 1,5b
Amino axit tạo ra peptit có Lys:
Lys = Gly + 4CH2 + NH
⇒ Quy đổi peptit thành: C2H3ON (a mol); CH2 (b mol); H2O (c mol); NH (d mol)
Khi đó: nLys = d
Amino axit tạo ra peptit có Glu:
Glu = Gly + 3CH2 + CO2
⇒ Quy đổi peptit thành: C2H3ON (a mol); CH2 (b mol); H2O (c mol); CO2 (d mol)
Khi đó: nGlu = d
Nhóm admin hóa học 2x chúc các bạn học tốt !
 

Bình luận bằng Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
359
Messages
465
Members
43
Latest member
Tin1997

DMCA

IT40.TECH