Hỏi đáp Phát biểu nào sau đây là sai? Tripeptit Gly-Ala-Gly

admin

N.Q.T
Thành viên BQT
#1
Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.
B. Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit.
C. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc -amino axit.
D. Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.
Đáp án đúng B
 

Online statistics

Thành viên trực tuyến
1
Khách ghé thăm
2
Tổng số truy cập
3