Hóa vô cơ Những chất nào sau đây vừa tác dụng được với axit HCl

Tiu.ad

Quản Ngục
Học sinh
#1
Những chất nào sau đây vừa tác dụng được với axit HCl vừa tác dụng được với NaOH?
A. Al2O3, Fe, Na
B. Al, Al2O3
C.Fe, Na, Al
D. Na, Al2O3
=> đáp án đúng là B
 

Bình luận bằng Facebook