Hóa hữu cơ Một este có công thức phân tử C4H6O2

Tiu.ad

Quản Ngục
Học sinh
#1
Một este X có công thức phân tử C4H6O2. Thuỷ phân hết 1 mol X tạo thành hỗn hợp Y. X có công thức cấu tạo để Y cho phản ứng tráng gương tạo Ag lớn nhất
A. HCOOCH2CH=CH2
B. HCOOCH=CHCH3
C. CH3COOCH=CH2
D. CH2=CHCOOCH3
=> Đáp án là B
 

Bình luận bằng Facebook