Gốc hữu cơ và nhóm chức

adquangtruong

Sinh viên trường đại học FPT Hà Nội
Thành viên BQT
Sáng lập
#1
1/ Gốc hữu cơ thường gặp:
a) Gốc (nhóm) no ankyl: (từ ankan bớt đi 1H ta được nhóm ankyl):
CH3-: metyl;
CH3-CH2-: etyl;
CH3-CH2-CH2-: propyl;
CH3-CH(CH3)-: isopropyl;
CH3[CH2]2CH2-: butyl;
CH3-CH(CH3)-CH2-: isobutyl;
CH3-CH2-CH(CH3)-: sec-butyl;
(CH3)3C-: tert-butyl;
CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-: isoamyl;

b) Gốc (nhóm) không no:
CH2=CH-: vinyl;
CH2=CH-CH2-: anlyl;
CH2=C(CH3)-: propenyl;

c) Gốc (nhóm) thơm:
C6H5-: phenyl;
C6H5-CH2-: benzyl;

d) Gốc (nhóm) anđehit-xeton:
-CHO: fomyl;
-CH2-CHO: fomyl metyl;
CH3-CO-: axetyl;
C6H5CO-: benzoyl;

2/ Nhóm chức:
Nhóm chức là nguyên tử hay nhóm nguyên tử xuất hiện trong các hợp chất hữu cơ, quyết định tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ đó.

Ví dụ:
NH2-R-COOH: Nhóm aminoaxit.
R-CO-R': Nhóm xeton.
R-O-R: Nhóm ete.
R-COO-R': Nhóm este.
-NH2: Amin.
-CHO: Nhóm andehit.
-COOH: Nhóm axit cacboxyl.
-OH: Nhóm rượu.
 

Bình luận bằng Facebook

Đặt banner bất cứ đâu

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
356
Bài viết
458
Thành viên
39
Thành viên mới nhất
Khánh