Gốc hữu cơ và nhóm chức

adquangtruong

Sinh viên trường đại học FPT Hà Nội
Staff member
Sáng lập
#1
1/ Gốc hữu cơ thường gặp:
a) Gốc (nhóm) no ankyl: (từ ankan bớt đi 1H ta được nhóm ankyl):
CH3-: metyl;
CH3-CH2-: etyl;
CH3-CH2-CH2-: propyl;
CH3-CH(CH3)-: isopropyl;
CH3[CH2]2CH2-: butyl;
CH3-CH(CH3)-CH2-: isobutyl;
CH3-CH2-CH(CH3)-: sec-butyl;
(CH3)3C-: tert-butyl;
CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-: isoamyl;

b) Gốc (nhóm) không no:
CH2=CH-: vinyl;
CH2=CH-CH2-: anlyl;
CH2=C(CH3)-: propenyl;

c) Gốc (nhóm) thơm:
C6H5-: phenyl;
C6H5-CH2-: benzyl;

d) Gốc (nhóm) anđehit-xeton:
-CHO: fomyl;
-CH2-CHO: fomyl metyl;
CH3-CO-: axetyl;
C6H5CO-: benzoyl;

2/ Nhóm chức:
Nhóm chức là nguyên tử hay nhóm nguyên tử xuất hiện trong các hợp chất hữu cơ, quyết định tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ đó.

Ví dụ:
NH2-R-COOH: Nhóm aminoaxit.
R-CO-R': Nhóm xeton.
R-O-R: Nhóm ete.
R-COO-R': Nhóm este.
-NH2: Amin.
-CHO: Nhóm andehit.
-COOH: Nhóm axit cacboxyl.
-OH: Nhóm rượu.
 

Bình luận bằng Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
359
Messages
465
Members
43
Latest member
Tin1997

DMCA

IT40.TECH