Đề thi thử Đề thi học kì THPT Chu Văn An - Hà Nội - Lần 1 - Năm 2018

adquangtruong

Sinh viên trường đại học FPT Hà Nội
Staff member
Sáng lập
#1
Hóa Học 2x xin giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì THPT Chu Văn An - Hà Nội - Lần 1 - Năm 2018, đề thi nằm trong tổ hợp KHTN, đề thi gồm 40 câu,thời gian làm bài 50 phút, có đáp án.
Trích dẫn tài liệu Đề thi học kì THPT Chu Văn An - Hà Nội - Lần 1 - Năm 2018:
Câu 1. Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH 3 OOCCH 2 CH 3 . Tên gọi của X là
A. propyl axetat B. metyl axetat C. etyl axetat D. metyl propionat
Câu 2. Hai chất nào dưới đây là đồng phân của nhau?
A. Fructozơ và amilozơ B. Saccarozơ và glucozơ
C. Glucozơ và fructozơ D. Tinh bột và xenlulozơ
Câu 3. Phân tử xenlulozơ được tạo nên từ nhiều gốc
A. β-glucozơ B. α-glucozơ C. α-fructozơ D. β-fructozơ
Câu 4. Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là
A. HCOOH và NaOH B. CH 3 COONa và CH 3 OH
C. HCOOH và CH 3 OH D. HCOOH và C 2 H 5 NH 2
Câu 5. Khi thủy phân hoàn toàn chất nào sau đây trong môi trường axit, ngoài thu được glucozơ còn thu
được fructozơ?
A. xenlulozơ B. saccarozơ C. tinh bột D. isoamyl fomat
Câu 6. Amin nào sau đây là amin bậc một?
A. C 6 H 5 NH 2 B. CH 3 NHCH 3 C. CH 3 NHC 2 H 5 D. CH 3 NHC 6 H
View: https://drive.google.com/file/d/1c8rMU97uiRP6kNWqDZTUkEqVgezdsJUF/view

Download tại đây:
 
Last edited:

Bình luận bằng Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
359
Messages
465
Members
43
Latest member
Tin1997

DMCA

IT40.TECH