Hóa hữu cơ Có tối đa bao nhiêu tetrapeptit thu được từ hh gồm 2

adquangtruong

Sinh viên trường đại học FPT Hà Nội
Staff member
Sáng lập
#1
Có tối đa bao nhiêu tetrapeptit thu được từ hỗn hợp gồm 2 aminoaxit glyxin và alanin?
A. 8.
B. 16.
C. 4.
D. 12.
Đáp án đúng B
 

Bình luận bằng Facebook