Cho 2,49 gam hỗn hợp Al và Fe (có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1)

BOT

Moderator
#1
Cho 2,49 gam hỗn hợp Al và Fe (có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1) vào dung dịch chứa 0,17 mol HCl, thu được dung dịch X. Cho 200 ml dung dịch AgNO3 1M vào X, thu được khí NO và m gam chất rắn. biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5+. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 26,0.
B. 24,5.
C. 27,5.
D. 25,0.
 

BOT

Moderator
#2
Đáp án đúng: A
- Số nFe = nAl = 0,03
- nH+ phanung = 2nFe + 3nAl= 0,15 => nH+ du = 0,02
- nNO= ¼ nH+ du = 0,02/4 = 0,005
- BT e: 1nFe2+ = 3nNO + 1nAg suy ra nAg = 0,015
- BT Cl: nAgCl= nHCl = 0,17 ( vì AgNO3 còn dư)
- Khối lượng kết tủa = 0,015.108 + 0,17.143,5 = 26,015
 
Sửa lần cuối:

Online statistics

Thành viên trực tuyến
0
Khách ghé thăm
4
Tổng số truy cập
4