Bài 5 Glucozơ

adquangtruong

Sinh viên trường đại học FPT Hà Nội
Staff member
Sáng lập
#1
1. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên của Glucozơ
a. Tính chất vật lí
Glucozơ là chất kết tinh, không màu, nóng chảy ở 146oC (dạng α) và 150oC (dạng β), dễ tan trong nước.
b. Trạng thái tự nhiên
 • Có vị ngọt, có trong hầu hết các bộ phận của cây (lá, hoa, rễ…) đặc biệt là quả chín (còn gọi là đường nho)
 • Trong máu người có một lượng nhỏ Glucozơ, hầu như không đổi (khoảng 0,1 %)
2. Cấu tạo phân tử
 • Khi cho dung dịch Glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 ta thấy có phản ứng tráng gương, chứng tỏ trong công thức cấu tạo của Glucozơ có 1 và chỉ 1 nhóm chức anđêhit (–CH=O).
 • Ở nhiệt độ thấp dung dịch Glucozơ cũng hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh thẩm, chứng tỏ Glucozơ còn thuộc lọai rượu đa chức.
 • Khi cho glucozơ tham gia phản ứng este hóa với Axit axetic ta thu được một Este có tối đa 5 gốc axit, chứng tỏ Glucozơ có 5 nhóm –OH.
Vậy glucozơ thuộc lọai hợp chất tạp chức anđêhit-rượu 5 chức (aldol). Công thức cấu tạo dạng mạch hở của glucozơ là: CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CH=O
3. Tính chất hóa học của Glucozơ
a.Tính chất của Ancol đa chức
 • Tác dụng với Glucozơ hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch phức đồng – Glucozơ có màu xanh lam.
2C6H12O6+Cu(OH)2→(C6H11O6)2Cu+2H2O
Phản ứng tạo Este:
2C6H7(OH)5+5(CH3CO)2O→C6H7O(OOCCH3)5+5CH3COOH

b. Tính chất của anđehit
 • Oxi hóa Glucozơ
  • Với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng (thuốc thử Tollens) cho phản ứng tráng bạc

  • Với dung dịch Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng (thuốc thử Felinh)

 • Khử Glucozơ bằng Hidro

c. Phản ứng lên men
C6H12O6enzim−−−−−→30−350C2C2H5OH+2CO2↑C6H12O6→30−350Cenzim2C2H5OH+2CO2↑
4. Điều chế - Ứng dụng của Glucozơ
 • Điều chế bằng cách thủy phân tinh bột hoặc xenlulozơ.
 • Ứng dụng chính của Glucozơ là chất dinh dưỡng và thuốc tăng lực. Ngoài ra, Glucozơ chuyển hóa từ saccarozơ còn dùng để tráng gương, tráng ruột phích,...
5. Fructozơ
 • Công thức cấu tạo dạng mạch hở của Fructozơ là: CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CO-CH2OH
 • Đường Fructose có tính chất của rượu đa chức, cộng H2 tạo ra Sorbitol nhưng không có phản ứng tráng gương, không tác dụng với thuốc thử Fehling.
 • Trong môi trường bazơ Fructozơ chuyển thành Glucozơ.
 

Bình luận bằng Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
359
Messages
465
Members
43
Latest member
Tin1997

DMCA

IT40.TECH