BÀI 1. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ

adquangtruong

Sinh viên trường đại học FPT Hà Nội
Staff member
Sáng lập
#1
Bài 1: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:

A. Electron và proton.

B. Proton và nơtron.

C. Nơtron và electon.

D. Electron, proton và nơtron.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Đấp số đúng là câu B: Proton và notron.


Bài 2: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:

A. Electron và proton.

B. Proton và nơtron.

C. Nơtron và electon.

D. Electron, proton và nơtron.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Đáp số đúng là câu D: Nơtron, proton và electron.

Bài 3: Nguyên tử có đường kính gấp khoảng 10.000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6cm thì đường kính nguyên tử sẽ là:

A. 200.

B. 300.

C. 600.

D. 1200M.

Lời giải:

Đáp số đúng là câu C : 600m.
Đường kính hạt nhân khi phóng to : 6cm.
Đường kính nguyên tử: 6cm × 10.000 = 60.000cm = 600m.

Bài 4: Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.

Lời giải:


Tỉ số về khối lượng của electron so với proton là:

me/mp = 9,1095.10^-31 / 1,6727.10^-27 ≈ 1/1836.

Tỉ số về khối lượng của electron so với nơtron là:

me/mn = 9,1095.10^-31 / 1,6748.10^-27 ≈ 1/1839.
Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10^-1 nm, khối lượng nguyên tử là 65u.

a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.


b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10^-6nm. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm.

Cho biết Vhình cầu = π.r3.

Lời giải:

a) rZn = 1,35. 10^-1 nm = 0,135.10^-27 cm (1nm = 10^-9m)

1u = 1,6600.10^-24 g.

mZn = 65 × 1,6600.10^-24 g = 107,9.10^-24g.

Vnguyên tử Zn = 4π/3 .r3 = 4π/3 . 0,135.10^-24 cm^3.

Dnguyên tử Zn = mnguyên tử Zn/Vnguyên tử Zn = 107,9.10^-24 / 10,3.10^-24 = 10,48 g/cm^3 .


b) mhạt nhân Zn = 65u => 107,9 ×10^-24 gam.

rhạt nhân Zn = 2.10^-6nm = (2.10-6 × 10-7)cm = 2.10^-13 cm.

Vhạt nhân nguyên tử Zn = 4π/3 .(2.10-13)^3 = 33,49. 10^-39 cm^3

Dhạt nhân nguyên tử Zn = 107,9.10^-24 / 33,49. 10^-39 cm^3 = 3,22.1015g/cm^3 = 3,22.10^9 tấn / cm3 = 3,22 tỉ tấn / 1cm^3.
 

Bình luận bằng Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
359
Messages
465
Members
43
Latest member
Tin1997

DMCA

IT40.TECH