Hóa hữu cơ Ba chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử C3H6O2

adquangtruong

Sinh viên trường đại học FPT Hà Nội
Thành viên BQT
Sáng lập
#1
Ba chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử C3H6O2 và có các tính chất: X, Y, Z đều phản ứng được với dung dịch NaOH; X, Z đều không có khả năng tác dụng với kim loại Na; khi đun nóng chất X với dung dịch H2SO4 loãng thì trong số các sản phẩm thu được, có một chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Các chất X, Y, Z lần lượt là:
  • A. CH3COOCH3, C2H5COOH, HCOOC2H5.
  • B. HCOOC2H5, CH3COOCH3, C2H5COOH.
  • C. HCOOC2H5, C2H5COOH, CH3COOCH3.
  • D. C2H5COOH, HCOOC2H5, CH3COOCH3.
 

adquangtruong

Sinh viên trường đại học FPT Hà Nội
Thành viên BQT
Sáng lập
#2
Đáp án đúng: C
X, Y, Z đều phản ứng được với dung dịch NaOH ⇒ là axit hoặc este.
X, Z đều không có khả năng tác dụng với kim loại Na ⇒ X, Z không phải là axit.
Khi đun nóng chất X với dung dịch H2SO4 loãng thì trong số các sản phẩm thu được, có một chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc ⇒ X là este có gốc axit là HCOO hoặc gốc rượu có liên kết đôi gắn với RCOO.
⇒ chỉ C thỏa mãn.
 

Bình luận bằng Facebook

Đặt banner bất cứ đâu

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
355
Bài viết
457
Thành viên
38
Thành viên mới nhất
vuthaomy9x