Đề thi Đề thi thử Hóa học 2018 THPTQG trường THPT Lương Phú - Thái Nguyên 2

No permission to download
star
5.00 star(s)
Đề thi thử Hóa học 2018 THPTQG trường THPT Lương Phú - Thái Nguyên mã đề 352 nằm trong tổ hợp bài thi KHTN được biên soạn bám sát cấu trúc đề minh họa Hóa học 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi thử có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử Hóa học 2018 THPTQG:
+ Không nên bón phân đạm cùng với vôi vì ở trong nước:
A. phân đạm phản ứng với vôi tạo khí NH3 làm mất tác dụng của đạm.
B. phân đạm làm kết tủa vôi.
C. phân đạm phản ứng với vôi và toả nhiệt làm cây trồng bị chết vì nóng.
D. cây trồng không thể hấp thụ được đạm khi có mặt của vôi.
+ X và Y lần lượt là các tripeptit và tetrapeptit được tạo thành từ cùng một amino axit no mạch hở, có một nhóm –COOH và một nhóm –NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được sản phẩm gồm CO2, H2O, N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 47,8 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần bao nhiêu mol O2?
+ Hỗn hợp X gồm (Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO) với số mol mỗi chất là 0,1; hòa tan hết vào dung dịch Y gồm (HCl và H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho tới khi ngưng thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 cần dùng và thể tích khí thoát ra (ở đktc) là?

Online statistics

Thành viên trực tuyến
1
Khách ghé thăm
4
Tổng số truy cập
5